Công ty Phú Sơn tuyển dụng tháng 07/2021

Công ty Phú Sơn tuyển dụng tháng 07/2021

TUYỂN DỤNG Để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới Công ty Phú Sơn cần tìm các ứng viên cho các vị trí sau: 01 KẾ TOÁN VIÊN: MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hàng ngày nhập số liệu mua hàng, bán hàng vào phần mềm kế toán hoặc sổ sách. Tổng hợp số liệu bán hàng, mua …